Technologia

Technologia mechaniczno-cieplnego przetwarzania (MCP) odpadów RotoSTERIL została zaprojektowana tak, by wszystkie odpady przerobić z powrotem na surowce. Sednem naszej metody jest sterylizacja odpadów przed przystąpieniem do ich sortowania, dzięki czemu odpady są suche, bezpieczne, bezzapachowe, a ich sortowanie jest w 100% efektywne.

Głównym surowcem technologii jest zmieszany odpad komunalny, choć technologia może też służyć do przetwarzania innych rodzajów odpadów. Po wstępnym przygotowaniu (rozdrobnienie, usunięcie odpadów wielkogabarytowych) odpady ładowane są do komory autoklawu – tam zachodzi proces sterylizacji. Dzięki zastosowaniu wysokiej temperatury mikroorganizmy zostają zlikwidowane, ponadto frakcja biodegradowalna ulega przekształceniom (zmiany strukturalne – rozwłóknienie, rozkład hydrolityczny substancji organicznych). W autoklawach w trakcie procesu krąży para wodna pod wysokim ciśnieniem, ponadto odpad jest nieustannie mieszany. Po obróbce cieplnej, w wyniku naturalnego odparowania wody, znacznie zredukowana zostaje objętość oraz masa odpadów. Wydobyty z komory materiał idealnie nadaje się do dalszej mechanicznej segregacji, odzysku surowcowego oraz energetycznego. Jest on bowiem suchy i łatwo się rozdziela.

W dalszej części procesu odpad podaje się na linię separacji mechanicznej, która składa się z zespołu przesiewaczy, sorterów optycznych i optoelektrycznych i podajników. Linia ta została odpowiednio skonstruowana i dostosowana do specyficznej charakterystyki wysterylizowanego odpadu. Na linii wydzielane są odpowiednio: metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne z podziałem na PET, PP i pozostałe plastiki, szkło, frakcję biodegradowalną (suchą i o dużych walorach energetycznych) oraz paliwo pre-SRF.

Poniżej przedstawiamy schemat działania naszej technologii:

Wydzielone surowce kierowane są do odzysku surowcowego (recyklingu) lub energetycznego:

BIOMASA (FRAKCJA BIODEGRADOWALNA)

Biomasa, która powstaje na bazie surowców organicznych, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, ma całe spektrum zastosowań, jako:

  • środek poprawiający właściwości gleby,
  • odnawialne paliwo stałe,
  • paliwo alternatywne,
  • produkcja biogazu,
  • produkcja wodoru,
  • produkcja materiałów budowlanych: cegły, kruszywo lekkie.

SUROWCE WTÓRNE:

W wyniku procesu technologicznego wydzielone zostają frakcje:

  • metali żelaznych oraz nieżelaznych,
  • tworzywa sztuczne ( frakcje tworzyw PET, PP i PE + PS),
  • szkło (w postaci stłuczki szklanej).

FRAKCJE PRE-SRF

Frakcje ciężkiego i lekkiego pre-SRF mogą służyć do formowania wysokiej jakości paliwa alternatywnego. Istnieje też możliwość wydzielenia z nich frakcji celulozowej czy mineralnej, które nadają się do recyklingu.

Siedziba

Książęca 15

00-498 Warszawa

Adres korespondencyjny

PUŁAWSKA 2B, 3. PIĘTRO

Plac Unii

02-566 Warszawa

Masz pytania

Napisz do nas:

kontakt

Międzynarodowe spółki zależne

Bioelektra SE

Dvořákovo nábrežie 4E

811 02 Bratislava

Slovakia

T: +421 220 850 772

E: info@bioelektra.com

Wiadomość wysłana. Dziękujemy.