Technologie

Technologie mechanického a tepelného zpracování (MCP) odpadu RotoSTERIL byla navržená tak, aby byly všechny odpady přetvořeny zpět na suroviny. Jádrem naší metody je sterilizace odpadů před zahájením jejich třídění, takže odpad je suchý, bezpečný, bez pachů a jejich třídění je 100% účinné.

Hlavním surovinou technologie je směsný komunální odpad, ale tato technologie může být také použita pro zpracování jiného typu odpadu. Po počátečních přípravách (rozmělnění, odstranění objemného odpadu) je odpady umístěn do komory autoklávu – zde probíhá proces sterilizace. V důsledku aplikace vysokých teplot dojde k likvidaci mikrobů, kromě toho je biologicky odbouratelná frakce transformována (strukturální změny – rozvláknění, hydrolytický rozklad organických látek). V autoklávech během procesu cirkuluje vodní pára pod vysokým tlakem, kromě toho je odpad neustále míchán. Po tepelném zpracování se v důsledku přirozeného odpařování vody podstatně sníží objem a hmotnost odpadu. Materiál vytěžený z komory se ideálně hodí k dalšímu mechanickému třídění, zpětnému využití surovin a energie. Je totiž suchý a snadno se odděluje.

V další části výrobního procesu se odpad přivádí na linku mechanického třídění, která se skládá ze sestavy prosívačů, optických a optoelektrických třídičů a podavačů. Tato linka byla navržena a přizpůsobena pro specifické vlastnosti sterilizovaného odpadu. Na lince jsou oddělovány patřičně: železné a neželezné kovy, plasty s rozdělením na PET, PP a jiné plastické hmoty, sklo, biologicky odbouratelná frakce (suchá a s vysokou energetickou hodnotou) a palivo pre-SRF.

Níže je znázorněno schéma fungování naší technologie:

Oddělené suroviny jsou usměrněny do zpětného zpracování surovin (recyklace) nebo energií:

BIOMASA (BIOLOGICKY ODBOURATELNÁ FRAKCE)

Biomasa, která vzniká na bázi organických surovin obsažených v komunálním odpadu, má celou řadu využití, jako:
? prostředek pro zlepšení vlastností půdy,
? obnovitelný zdroj na tuhá paliva,
? alternativní palivo,
? výroba bioplynu,
? výroba vodíku,
? výroba stavebních materiálů – cihly, lehké kamenivo.

DRUHOTNÉ SUROVINY:

V důsledku technologického procesu jsou oddělené frakce:
? železné a neželezné kovy,
? plasty (plastové frakce PET, PP a PE + PS),
? sklo (v podobě skleněných střepů).

FRAKCE PRE-SRF

Těžké a lehké frakce pre-SRF může být použity pro vytvoření vysoce kvalitního alternativního paliva. Je zde také možnost oddělit z nich frakci celulózy nebo minerálu, který lze recyklovat.

Head Office

Książęca 15

00-498 Warsaw

Poland

Postal address

PUŁAWSKA 2B, 3RD FLOOR

Plac Unii

02-566 Warsaw

Poland

Máte otázky

Napište nám:

Kontakt

International subsidiaries

Bioelektra SE

Dvořákovo nábrežie 4E

811 02 Bratislava

Slovakia

T: +421 220 850 772

E: info@bioelektra.com

Message sent. Thank you.