Technológia

Technológia mechanicko-tepelného spracovania (MTS) odpadu RotoSTERIL bola navrhnutá tak, aby bolo možné všetky odpady prerobiť znova na suroviny. Podstatou našej metódy je sterilizácia odpadov ešte pred ich triedením, vďaka čomu sú odpady suché, bezpečné, bez zápachu, a ich triedenie dosahuje 100 % efektivitu.

Hlavným materiálom technológie je zmiešaný komunálny odpad, ale táto technológia môže byť použitá aj pri spracovaní iných typov odpadu. Po úvodnej príprave (drvenie, odstraňovanie objemného odpadu) sa odpady umiestňujú do komory autoklávu ? tu prebieha proces sterilizácie. Použitím vysokých teplôt dochádza k likvidácii mikroorganizmov a transformácii biologicky rozložiteľných zložiek (štrukturálne zmeny ? rozvláknenie, hydrolytický rozklad organických látok). V autoklávoch počas celého procesu cirkuluje vodná para pod vysokým tlakom a odpad sa neustále mieša. Po tepelnom spracovaní sa prirodzeným odparovaním vody podstatne zníži objem a hmotnosť odpadu. Vyťažený materiál je pripravený na ďalšiu mechanickú segregáciu, materiálové a energetické využitie surovín. Vzhľadom na to, že je suchý, sa dá ľahko oddeliť.

V ďalšej časti procesu sa odpad privádza na linku mechanickej separácie, ktorá sa skladá zo systému sít, optických a optoelektrických triedičov a podávačov. Konštrukcia tejto linky bola prispôsobená špecifickým vlastnostiam sterilizovaného odpadu. Na linke sú emitované tieto zložky: železné a neželezné kovy, plasty rozdelené na PET, PP a iné plastické hmoty, sklo, biologicky rozložiteľnú frakciu (suchú a s vysokou energetickou hodnotou) a palivo pre-SRF.

Nižšie je znázornená schéma fungovania našej technológie:

Oddelené materiály putujú ďalej za účelom získania ďalších surovín (recyklácia) alebo energie:

BIOMASA (BIODEGRADOVATEĽNÉ ZLOŽKY)

Biomasa, ktorá je vytvorená na báze organických surovín obsiahnutých v komunálnom odpade, má široký rozsah využitia ako napr.:
? prostriedok pre zlepšenie vlastností pôdy,
? obnoviteľné tuhé palivo,
? alternatívne palivo,
? produkcia bioplynu,
? produkcia vodíka,
? výroba stavebných materiálov – tehly, ľahké kamenivo.

DRUHOTNÉ SUROVINY:

V dôsledku technologického procesu sú oddelené frakcie:
? železné a neželezné kovy,
? plasty (plastové frakcie PET, PP a PE + PS),
? sklo (v podobe črepov).

FRAKCIE PRE-SRF

Frakcie ťažkého a ľahkého pre-SRF môžu poslúžiť pri tvorbe vysoko kvalitného alternatívneho paliva. Existuje zároveň možnosť oddelenia celulózy a minerálnej frakcie, ktoré možno recyklovať.

Head Office

Książęca 15

00-498 Warsaw

Poland

Postal address

PUŁAWSKA 2B, 3RD FLOOR

Plac Unii

02-566 Warsaw

Poland

Máte otáykz

Napíšte nám

kontakt

International subsidiaries

Bioelektra SE

Dvořákovo nábrežie 4E

811 02 Bratislava

Slovakia

T: +421 220 850 772

E: info@bioelektra.com

Message sent. Thank you.