Kariera

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy

*Informacja o ochronie danych osobowych osób fizycznych w procesie rekrutacji*

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25.05.2018 r. przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż *wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych*, którym jest Bioelektra Group S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-498) przy ul. Książęcej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000487889, NIP: 7010243989, REGON: 142487420, *moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji* na stanowisko podane w ogłoszeniu. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji przeprowadzanych przez administratora danych.

Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, zostałem poinformowany, iż:

  • administratorem moich danych osobowych jest Bioelektra Group S.A., ul. Książęca 15, 00-498 Warszawa, rodo@bioelektra.pl ,
  • podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
  • dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do procesów rekrutacji przeprowadzonych przez administratora danych , jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania,
  • w każdym czasie mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pomocą adresu e-mail: rodo@ bioelektra.pl oraz
  • wycofanie / modyfikacja przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.

Składając aplikację wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Bioelektra Group S.A. moich danych osobowych w procesie rekrutacji. W przypadku składania aplikacji drogą mailową, od kandydatów wymaga się wyrażenia ww. zgody w formie elektronicznej w wiadomości e-mail zawierającej CV. W przypadku składania aplikacji drogą pisemną, od kandydatów wymaga się wyrażenia ww. zgody w formie pisemnej.

Siedziba

Książęca 15

00-498 Warszawa

Adres korespondencyjny

PUŁAWSKA 2B, 3. PIĘTRO

Plac Unii

02-566 Warszawa

Masz pytania

Napisz do nas:

kontakt

Międzynarodowe spółki zależne

Bioelektra SE

Dvořákovo nábrežie 4E

811 02 Bratislava

Slovakia

T: +421 220 850 772

E: info@bioelektra.com

Wiadomość wysłana. Dziękujemy.