Korzyści

Prosta zbiórka odpadów

Wierzymy, że najprostsze rozwiązania są najlepsze.

Dzięki naszej technologii wystarczy usunąć ze strumienia odpadów komunalnych jedynie te szkodliwe: elektronikę, baterie i leki. Jest ich stosunkowo niewiele i są łatwe do zidentyfikowania dla każdego.

Osobom szczególnie wrażliwym na kwestie ochrony środowiska proponujemy dodatkowo osobną zbiórkę makulatury i tekstyliów. Nasz proces tego nie wymaga, jednak przekazanie czystych surowców osobno do punktów zbiórki daje możliwość najlepszego ich przetworzenia. Jednocześnie są to odpady, które nie sprawiają kłopotu, nawet przy długim przechowywaniu w domu.

Proste, zrozumiałe dla wszystkich zasady zbiórki sprawiają, że więcej osób jest skłonnych się w nią zaangażować. Natomiast mniejsza liczba różnych pojemników sprawia, że nasze miasta wyglądają po prostu ładniej.

Prościej znaczy lepiej. My to już wiemy.

96% odpadów wykorzystanych ponownie

Dla nas odpady są surowcem, nie problemem.

Cechą wyróżniającą naszą technologię, spośród wszystkich innych dostępnych na rynku, jest niemal całkowity brak składowania odpadów (składowanie do 4% bezpiecznych odpadów poprocesowych). Całą resztę zwracamy do gospodarki jako surowce lub paliwo wtórne, zgodnie z unijną hierarchią postępowania z odpadami. Dzięki temu umożliwiamy zmniejszenie konsumpcji surowców pierwotnych i oszczędność energii z produkcji pierwotnej.

To, że odpady są bogatym źródłem surowców jest faktem. Nasz proces to udowadnia.

Poziom recyklingu odpadów powyżej 65%

Priorytetem jest recykling, czyli odzysk surowcowy odpadów.

Jednym z największych wyzwań dla sektora gospodarki odpadami, stawianych przez Unię Europejską, jest osiągnięcie minimum 65-proc. poziomu recyklingu przed 2035 r. Już dzisiaj jesteśmy w stanie spełnić to wyśrubowane kryterium.

Dzięki przygotowaniu odpadów w procesie sterylizacji i ich efektywnej automatycznej segregacji, uzyskujemy najwyższy poziom recyklingu surowców z odpadów (szkła, plastików, metali, frakcji organicznej biodegradowalnej).

Wysterylizowane i posegregowane odpady to idealny surowiec dla recyklerów. Nasze cele są jednak jeszcze bardziej ambitne. Intensywnie pracujemy nad ciągłym udoskonalaniem technologii i samodzielnym zakończeniem procesu recyklingu. To, co wjedzie do naszych zakładów jako zmieszany i uznawany powszechnie za trudny lub wręcz niemożliwy do przesortowania odpad, wyjedzie jako gotowy produkt, którego odbiorcami będą bezpośrednio zakłady produkcyjne, wykorzystujące nasze frakcje jako surowiec.

Bezzapachowość procesu

Sterylizując odpady, eliminujemy nieprzyjemne zapachy.

Sterylizujemy odpady, żeby wyeliminować bakterie i większość wilgoci. To właśnie te czynniki sprawiają, że odpady emitują nieprzyjemny zapach.

Przez kilka godzin odpady poddawane są działaniu wysokiej temperatury oraz podwyższonego ciśnienia, z wykorzystaniem pary wodnej. Parametry dobierane są w sposób pozwalający wyeliminować bakterie, ale niepowodujący rozpoczęcia niekontrolowanych reakcji chemicznych. W związku z naturalnym odparowaniem wilgoci, odpady tracą w procesie sterylizacji aż 17% swojej masy.

W ten właśnie sposób sprawiamy, że odpady przestają być uciążliwe zapachowo i dają się łatwiej segregować, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Biomasa ? najcenniejszy produkt technologii

Kluczem do sukcesu są fizyczne procesy rozwłóknienia frakcji biodegradowalnej na etapie jej sterylizacji.

Dzięki właściwemu przygotowaniu, sterylizacji i w pełni zautomatyzowanej segregacji, jesteśmy w stanie efektywnie wyselekcjonować z odpadów czystą frakcję biodegradowalną w postaci biomasy.
Biomasa ma szerokie zastosowanie, chociażby jako nawóz rolniczy, baza do procesu fermentacji lubpaliwo (OZE). Badania laboratoryjne potwierdziły też jej potencjał jako substratu do produkcji wodoru czy też do produkcji materiałów budowlanych.
Wyodrębnienie biomasy z odpadów komunalnych pociąga za sobą szereg kolejnych korzyści: m.in. eliminację odorów, niebezpiecznych odcieków, czy ograniczenie emisji z odpadów.

Ograniczenie śladu węglowego

Odzyskujemy odpady w procesie przyjaznym dla środowiska.

Nasza technologia przyczynia się do ochrony środowiska nie tylko poprzez odzysk odpadów.

Dzięki zatrzymaniu procesów biologicznych w biomasie i eliminacji składowania, ograniczamy emisję gazów cieplarnianych z odpadów – CO2 oraz metanu. Recykling surowców pozwala na nawet 90-proc. oszczędność energii potrzebnej do produkcji materiałów, co daje kolejne redukcje emisji.

Dodatkowo, uproszczenie zbiórki odpadów oznacza zmniejszenie liczby pojemników i samochodów niezbędnych do zbiórki, tym samym zmniejszając uciążliwość komunikacyjną i organizacyjną systemu zbiórki odpadów.

To wszystko ogranicza ślad węglowy naszej technologii do takiego stopnia, że porównując ją z tradycyjnym systemem zbiórki i zagospodarowania odpadów, można go uznać za ujemny.

Gotowi na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Wdrożenie gospodarki cyrkularnej to podstawowy zamysł UE w polityce środowiskowej.

Wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym to bardzo ambitny cel. Jako największą przeszkodę, stojącą na drodze do jego realizacji, przyjęło się stawiać brak odpowiednich technologii, pozwalających efektywnie wysortowywać surowce ze zmieszanych odpadów. My już dzisiaj to potrafimy.

Nadrzędnym celem gospodarki cyrkularnej jest ponowne wykorzystanie wszystkich odpadów oraz całkowita eliminacja składowania. Badania pokazują, że większość surowców występujących w zmieszanych odpadach może być wykorzystywana 6-10 razy, a niektóre, jak metale i szkło, niemal w nieskończoność. Przetworzenie surowców jest wielokrotnie tańsze, mniej energochłonne i generuje zdecydowanie niższe emisje niż produkcja pierwotna.

Dzięki 96-proc. poziomowi odzysku odpadów, już dziś jesteśmy gotowi na wdrożenie wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Siedziba

Książęca 15

00-498 Warszawa

Adres korespondencyjny

PUŁAWSKA 2B, 3. PIĘTRO

Plac Unii

02-566 Warszawa

Masz pytania

Napisz do nas:

kontakt

Międzynarodowe spółki zależne

Bioelektra SE

Dvořákovo nábrežie 4E

811 02 Bratislava

Slovakia

T: +421 220 850 772

E: info@bioelektra.com

Wiadomość wysłana. Dziękujemy.