Raport ONZ ds. bioróżnorodności 15.05.2019

6 maja 2019 ONZ opublikowało bezpredensowy raport w sprawie bioróżnorodności i wpływie działalności ludzkiej na kondycję naszej planety. Ocena jest jednoznaczna: szkody wyrządzone przez działalność przemysłową zaszły już tak daleko, że wiele z nich jest nie do odwrócenia.

Pięć z najszkodliwszych rodzajów działalności człowieka, mających negatywny wpływ na środowisko, wymienionych w ?UN Environmental report? napisanym przez naukowców z ponad 130 państw to:

  1. traktowanie powierzchni ziemi (rolnictwo i wycinanie lasów),
  2. bezpośrednie wykorzystywanie dóbr naturalnych (rybołóstwo, myślistwo),
  3. zmiany klimatyczne,
  4. zanieczyszczenie środowiska i
  5. niekontrolowany rozwój gatunków inwazyjnych z powodu zachwiania równowagi ekologicznej.

Prezes IPBES (Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services) mówi jednak, że  nie jest za późno na ratowanie planty, pod warunkiem, że zaczniemy działać teraz, na każdym poziomie, od lokalnego do globalnego.

Ogromne ilości śmieci wyrzucane przez ludzi na całym świecie są istotną składową przyczyniającą się do zanieczyszczenia środowiska. Do najbardziej katastrofalnych skutków bezmyślnego gospodarowania odpadami można zaliczyć  ponad 400 tzw. ?dead zones? w oceanach – stanowią one zagrożenie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ponadto coraz większe ilości lądów pokryte są wysypiskami śmieci. Podkreśla  to tylko wagę rozsądnego zarządzania dobrami posiadanymi przez ludzi.

Rozważne zagospodarowanie wytwarzanych odpadów to jeden z najistotniejszych aspektów, który może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Musimy dbać o to, by wszystkie odpady poddawane były odzyskowi i recyklingowi materiałowemu. Musimy zmniejszać ilości odpadów zalewających składowiska i przedostających się do środowiska naturalnego z dzikich wysypisk. Dziś racjonalne gospodarowanie odpadami jest tak istotne, jak nigdy wcześniej.

Raport dostępny jest na stronie: https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/

Siedziba

Książęca 15

00-498 Warszawa

Adres korespondencyjny

PUŁAWSKA 2B, 3. PIĘTRO

Plac Unii

02-566 Warszawa

Masz pytania

Napisz do nas:

kontakt

Międzynarodowe spółki zależne

Bioelektra SE

Dvořákovo nábrežie 4E

811 02 Bratislava

Slovakia

T: +421 220 850 772

E: info@bioelektra.com

Wiadomość wysłana. Dziękujemy.