Wyróżnienie Greenevo – Akceleratora Zielonych Technologii 6.07.2015

Członkowie Kapituły VI edycji konkursu GreenEvo, pod przewodnictwem Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego, zadecydowali o przyznaniu specjalnego wyróżnienia dla firmy Bioelektra Group S.A. za urządzenie Autoklaw RotoSTERIL BEG7000. Zdaniem Kapituły, technologię tę wyróżnia znaczny potencjał rozwojowy. 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszone zostały łącznie 44 wnioski, a spośród nich do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 18 firm. Z tego grona Kapituła konkursu wyłoniła 13 zwycięzców: wyróżnioną firmę Bioelektra Group oraz 12 firm, którym nadano status laureata. Bioelektra Group została uhonorowana wyróżnieniem jako pierwsza firma z segmentu gospodarowania zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na stronie: http:/greenevo.gov.pl/

Head Office

Książęca 15

00-498 Warszawa

Polska

Masz pytania

Napisz do nas:

kontakt

Międzynarodowe spółki zależne

Bioelektra SE

Dvořákovo nábrežie 4E

811 02 Bratislava

Slovakia

T: +421 220 850 772

E: info@bioelektra.com

Nasi Partnerzy

QCI-MSW, LLC - Partner Bioelektra Group w USA i Kanadzie

https://www.qcillc.com/qci-msw

Wiadomość wysłana. Dziękujemy.